پاورپوینت درمورد پدیده‌ی بیوالکتریک-Bioelectrical Phenomena-اسلاید 17

پاورپوینت درمورد پدیده‌ی بیوالکتریک-Bioelectrical Phenomena-اسلاید 17

پاورپوینت درمورد پدیده‌ی بیوالکتریک-Bioelectrical Phenomena-اسلاید 17

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

رئوس مطالب

 

1- توصیف اجمالی

2- پتانسیل غشاء

3- مدار معادل الکتریکی

4- حجم هادی

 

 

3-1- توصیف اجمالی

اختلاف بین ترکیب الکترولیت‌های مایع درون و بیرون سلول وجود دارد. تفاوت بار و انتقال آن در غشاء سلول منشاء سیگنال الکتریکی بدن می‌باشد.