پاورپوینت در مورد مقایسه ای بر متدولوژی های ساختیافته و شی گرا -27 اسلاید

پاورپوینت در مورد مقایسه ای بر متدولوژی های ساختیافته و شی گرا -27 اسلاید

پاورپوینت در مورد مقایسه ای بر متدولوژی های ساختیافته و شی گرا -27  اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

 

-مقدمه – مشکل واژگان و مفاهیم