پاورپوینت آموزش نرم افزار شبیه ساز ORCAD - اسلاید 63

پاورپوینت آموزش نرم افزار شبیه ساز ORCAD - اسلاید 63

پاورپوینت آموزش نرم افزار شبیه ساز ORCAD - اسلاید 63

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

1- ورود به CAPTURE وايجاد پروژه جديد  :
از دکمه START وارد منوی PROGERAMS شده و از شاخه ORCAD گزینه CAPTURE را انتخاب کنيد. در پنجره باز شده از منوی file روی گز ینه new رفته و project را انتخاب نمایيد.  
پنجره ای مقابل شما باز ميشود ، در قسمت name نام پروژه و در قسمت creat a new … گزینه Analog or Mixed A/D را انتخاب کرده و در قسمت Browse نيز مسيری که ميخواهيد پروژه در آن save شود را مشخص کنيد، و بر روی ok کليک کنيد تا پنجره جدیدی باز شود.
در این پنجره گزینه Creat a blank project  را انتخاب کنيد.
پنجره ای مانند شکل 1-1 باز ميشود که شما ميتوانيد مدار را در آن رسم نموده و آن را شبيه سازی کنيد.

2- نحوه آوردن قطعات و سيم کشی  :

برای آوردن قطعات ميتوان از منوی Place گزینه Part را انتخاب کرد یا روی نماد {     کليک کرد تا پنجره شکل 1-2 باز شود.