پاورپوینت در مورد سابقه امنيتي Oracle - اسلاید 42

پاورپوینت در مورد سابقه امنيتي Oracle - اسلاید 42

پاورپوینت در مورد سابقه امنيتي Oracle - اسلاید 42

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

رابطه قديم شرکت Oracle و سازمان CIA آمريکا