پاورپوینت در مورد سرعت نور-سرعت نور در قرآن کریم -15 اسلاید

پاورپوینت در مورد سرعت نور-سرعت نور در قرآن کریم -15 اسلاید

پاورپوینت در مورد سرعت نور-سرعت نور  در قرآن کریم  -15 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

ممكن است شما تاكنون ثابت C يا سرعت نور را كه پرسرعت ترين سرعت در جهان است كه در زير هم طبق قوانين مرسوم حساب، اندازه گيري و تعيين  شده است را شناخته باشيد:

 

…  US دفتر بين المللي استانداردها