پاورپوینت نمونه سوالات علوم تجربه -پایه اول راهنمایی -6 اسلاید

پاورپوینت نمونه سوالات علوم تجربه -پایه اول راهنمایی -6 اسلاید

پاورپوینت نمونه سوالات علوم تجربه -پایه اول راهنمایی -6 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

الف- حرکت ذرات سازنده ی جامد از نوع حرکت ................... است  .

ب- وسیله ای که برای تنظیم و کنترل دما در وسایل برقی خانگی به کار می رود .............نام دارد .

پ – هوای اشباع شده از بخار آب را ................. می گویند .

 

- به کمک نظریه مولکولی توضیح دهید هنگامی که یخ ذوب می شود ، چه اتفاقی روی می دهد ؟

 

- یخ خشک چیست ؟

 

–  جرم یک جسم ۱۲۰ کیلوگرم  است . وزن او درکره زمین چند نیوتون است ؟  ب – وزن او در کره ی ماه چقدر است ؟  ج – جرم او در کره ی ماه چند کیلوگرم است

 

-بادکنکی پر از هوا را داریم ، آن را در یخچال قرارداده ایم و پس از نیم ساعت آن را مشاهده

می کنیم ، چه تغییری کرده است ؟ به کمک نظریه مولکولی بیان کنید

 

 

و سایر نمونه سوالات ...