پاورپوینت در مورد الگوی اساس دامن -24 اسلاید

پاورپوینت در مورد الگوی اساس دامن -24 اسلاید

پاورپوینت در مورد الگوی اساس دامن -24 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

اندازه های لازم برای ترسیم الگو

•دور دامن