پاورپوینت در مورد نحوه برگزاری المپیادهای ورزشی -191 اسلاید

پاورپوینت در مورد نحوه برگزاری المپیادهای ورزشی -191 اسلاید

پاورپوینت در مورد نحوه برگزاری المپیادهای ورزشی 	-191 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

همايش بزرگ المپيادهاي ورزشي با حضور و مشاركت فعال و ارزشمند دانشجويان ،تجربه و فرصت مغتنمي است كه از رهگذر آن موجبات تقويت و گسترش، شورونشاط همراه باميل به توسعه هر چه بيشتر در تعاملات اجتماعي در بين جامعه دانشجويي كشور افزايش مي يابد و تحقق اين مهم بي شك پشتوانه مهمي در روند توسعه ملي خواهد داشت.