پاورپوینت در مورد راهنمای برنامه ریزی المپیاد -33 اسلاید

پاورپوینت در مورد راهنمای برنامه ریزی المپیاد -33 اسلاید

پاورپوینت در مورد راهنمای برنامه ریزی المپیاد -33 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

راهنمای جامع المپیادهای کشوری

  1. رشته های المپیاد دانش آموزی
  2. مراحل المپیاد دانش آموزی
  3. تعداد شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان
  4. جنسیت شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان
  5. شرایط لازم برای شرکت کنندگان در هرمرحله
  6. منابع در هر مرحله
  7. مزایای قبولی در هر مرحله
  8. برخی چهره های شناخته شده در المپیادها
  9. ارگان برگزاری و پایگاه های کمکی

 

رشته های المپیاد دانش آموزی

—المپیاد ادبیات فارسی